Zapraszamy

CZUWAJ!
 
Najbliższa zbiórka
                    odbędzie się 22.12.2017r.
                                               o godz. 19.30

Spotkamy się w sali św. Eugeniusza 
                     w kościele NMP Królowej Pokoju na Popowicach
                                                                  i rozejdziemy zastępami do salek.

                                                                                          ZAPRASZAMY!

Komentarze