GRUSZEK

Zbiórka 28.10.2018r.Zbiórka 12.10.2018r.Zbiórka 23.09.2018r. 

"Duch Pana Boga nade mną,
bo Pan mnie namaścił.
Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim,
by opatrywać rany serc złamanych,
by zapowiadać wyzwolenie jeńcom
i więźniom swobodę;" /Iz 61,1/Zbiórka 14.09.2018r. - Owoce Ducha Świętego: miłość

Apel na rozpoczęcie nowego roku formacji.


" Umiłowani miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością." /1 J 4,7-8/

Komentarze