LIMONEKZbiórka 08.02.2019r. - Moc modlitwy.

"Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się świeci imię Twoje!. Niech przyjdzie królestwo Twoje, niech Twoja wola spełnia się na ziemi , tak jak i w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj  i przebacz nam nasze winy , jak i my przebaczamy tym, którzy  przeciw nam zawinili i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie , ale nas zachowaj od złego!"/Mt 6, 9-13/

Zbiórka 27.01.2019r. - Bóg jest naszym Stwórcą i kocha nas miłością Ojca.

"Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze!  A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej." /Ga 4, 5-7/


Zbiórka 11.01.2019r. - Owoce Ducha Świętego: RADOŚĆ

"To wam powiedziałem, aby radość moja w was była, i aby radość wasza była pełna" /J 15, 11/


Zbiórka 23.12.2018r. - Owoce Ducha Świętego: ŁAGODNOŚĆ

"Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła" /Ps 145, 8-9/


Zbiórka 07.12.2018r. - Owoce Ducha Świętego: POKÓJ

"Starajmy się więc o to, co służy sprawie pokoju i wzajemnemu zbudowaniu" /Rz 14,19/


Zbiórka 25.11.2018r. - Owoce Ducha Świętego: WIERNOŚĆ

"Wierny bowiem przyjaciel potężną obroną, kto go znalazł, skarb znalazł" /Syr 6,14/


Zbiórka 09.11.2018r. - Owoce Ducha Świętego: DOBROĆ

"Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta." /Łk 6,45/


Zbiórka 28.10.2018r. - Owoce Ducha Świętego: UPRZEJMOŚĆ

"Uważajcie, aby nikt nie odpłacał złem za złe, zawsze usiłujcie czynić dobrze sobie nawzajem i wobec wszystkich" /1Tes 5,15/


Zbiórka 12.10.2018r. - Owoce Ducha Świętego: CIERPLIWOŚĆ

"Trwajcie więc cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny - Tak wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie." /Jk 5,7-8/

Zadanie międzyzbiórkowe: hodowla fasolki 

Zbiórka 23.09.2018r.  -  Owoce Ducha Świętego: OPANOWANIE

"Rozważny człowiek nad gniewem panuje,
a chwałą jego - zapomnienie uraz" / Prz 19,11/


Zbiórka 14.09.2018r. - Owoce Ducha Świętego: MIŁOŚĆ

Apel otwierający nowy rok formacji.

"Umiłowani miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością."/1 J 4,7-8/ 

Komentarze