LIMONEK

Zbiórka 23.12.2018r.

Zbiórka 07.12.2018r.

Zbiórka 25.11.2018r.

Zbiórka 09.11.2018r.


Zbiórka 28.10.2018r. - Owoce Ducha Świętego: 


Zbiórka 12.10.2018r. - Owoce Ducha Świętego: CIERPLIWOŚĆ

"Trwajcie więc cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny - Tak wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie." /Jk 5,7-8/

Zadanie międzyzbiórkowe: hodowla fasolki 

Zbiórka 23.09.2018r.  -  Owoce Ducha Świętego: OPANOWANIE

"Rozważny człowiek nad gniewem panuje,
a chwałą jego - zapomnienie uraz" / Prz 19,11/


Zbiórka 14.09.2018r. - Owoce Ducha Świętego: MIŁOŚĆ

Apel otwierający nowy rok formacji.

"Umiłowani miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością."/1 J 4,7-8/ 

Komentarze