Obrzędowość


HYMN SKAUTÓW KRÓLA 

/: Król idzie Król,
to nasz Pan, 
to nasz Bóg i Zbawca.
Król Jezus Król,
Boży Syn,
Jemu cześć oddajmy.
To Ciebie w niebie chwalą aniołowie
i my na ziemi hołd Tobie dajemy.
Ty Jezu jesteś Panem całej ziemi.
My Skauci Króla służyć Ci będziemy. :/

 
 
PIOSENKA SZCZEPU 
1. Lwie Judy któryś objął tron, niech każdy pozna Imię Twe.
    Ty jesteś Królów Król, Pokoju Książę przyjdź. 
    Twe Królestwo niech na wieki trwa. Niech żyje Król! 

2. Lwie Judy dziś na ziemię zstąp. Za życie Twe dziękuję Ci, 
    za żywe Słowo Twe, za Twojej śmierci Krzyż. 
    Zmartwychwstania dar, zwycięstwo Twe. Alleluja!

3. Lwie Judy dziś ponownie przyjdź. Obejmij tron Jeruzalem.
    Tyś Panem Panów jest, uwolnij ziemię swą. 
    Niech nadejdzie już Królestwo Twe. Marana Tha!

PIOSENKA SZCZEPU 2


O Pani, ufność nasza. W modlitwy Twej obronie. 
Chroń nas, chroń nas. Królowo Pokoju.


CHUSTA
Pierwotnie służyła do opatrywania ran.
Kolorystyka: pomarańczowy i żółta lamówka.
Znaczenie kolorów: pomarańczowy - kolor lwa; żółty/złoty - kolor chwały Bożej.
Jezus jest Lwem Judy (por. Ap 5,5), którego chwałę chcemy głosić, tu na ziemi. Chcemy rozszerzać Jego Królestwo.PIERŚCIEŃ
Skórzany pierścień z wytłoczoną tarczą Skautów Króla.


BERET

Kolorystyka: zieleń 
Znaczenie koloru: symbol nadziei, odrodzenia duchowego, młodości, sprawiedliwości i wiary;
                               to kolor nadziei, która ożywia w drodze do Królestwa Bożego.
Z wiarą głosić Tego, Który "pozwala leżeć na zielonych pastwiskach", troszczy się, bo Jest Bogiem dobrym i trwać w nadziei, że to On prowadzi nas tam, gdzie potrzeba ogłaszać Jego Królestwo, aż przyjdzie.
Słowo Boże: Ps 23PATRONKA


Za patronkę obraliśmy NMP Królową Pokoju.

16.06.2018r. zawierzyliśmy Jej cały nasz Szczep.

Na pamiątkę tego wydarzenia otrzymaliśmy mały medalik, który nosimy naszyty na mundur.

ŚWIĘTO PATRONALNE przypada w liturgiczne wspomnienie NMP Królowej Pokoju
- 1 WRZEŚNIA
Komentarze