Obrzędowość


HYMN SKAUTÓW KRÓLA 
Pan wywyższony, nasz Król wywyższony wśród chwał.
Uwielbiajmy Go. 
Pan wywyższony, nasz Król wywyższony, 
oddajmy Jemu cześć. 
Królem jest Pan, Jego łaska na wieki trwa. 
Niebo i ziemia radują się Jego Imieniem. 
Pan wywyższony, nasz Król wywyższony wśród chwał.

 
wykonanie pożyczone od Donatus 
 
PIOSENKA SZCZEPU 
1. Lwie Judy któryś objął tron, niech każdy pozna Imię Twe.
    Ty jesteś Królów Król, Pokoju Książę przyjdź. 
    Twe Królestwo niech na wieki trwa. Niech żyje Król! 

2. Lwie Judy dziś na ziemię zstąp. Za życie Twe dziękuję Ci, 
    za żywe Słowo Twe, za Twojej śmierci Krzyż. 
    Zmartwychwstania dar, zwycięstwo Twe. Alleluja!

3. Lwie Judy dziś ponownie przyjdź. Obejmij tron Jeruzalem.
    Tyś Panem Panów jest, uwolnij ziemię swą. 
    Niech nadejdzie już Królestwo Twe. Marana Tha!

CHUSTA
Pierwotnie służyła do opatrywania ran.
Kolorystyka: pomarańczowy i żółta lamówka.
Znaczenie kolorów: pomarańczowy - kolor lwa; żółty/złoty - kolor chwały Bożej.
Jezus jest Lwem Judy (por. Ap 5,5), którego chwałę chcemy głosić, tu na ziemi. Chcemy rozszerzać Jego Królestwo.PIERŚCIEŃ
Skórzany pierścień z wytłoczoną tarczą Skautów Króla.


BERET

Kolorystyka: zieleń butelkowa
Znaczenie koloru: 
Słowo Boże: Ps 23


Komentarze