ODKRYWCZYNIE - RADOSNE MALINKI

Okrzyk: Radosne Malinki - mają zawsze dobre minki.

Piosenka: My Malinki, my Malinki
                 zawsze mamy dziarskie minki,
                 bo druhenek się słuchamy
                 i za Bogiem podążamy.
(na melodię: "Witaminki, witaminki")

Przyboczni: dh Iwona
                    dh Żaneta

Skauci:

Komentarze