SZYBKICH GEPARDÓW

Zbiórka 08.06.2018r. 
"Wszystko ma swój czas,
i jest wyznaczona godzina
na wszystkie sprawy pod niebem." /Koh 3, 1/


Zbiórka 27.05.2018r.

"Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata." /Mt 28, 19-20/

Zbiórka 11.05.2018r.

"Zaprawdę, zaprawdę , powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek narodził na świat. Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. W owym zaś dniu o nic Mnie nie będziecie pytać." /J 16, 20-23a/


Zbiórka 22.04.2018r. - Odkrywanie Boga w świecie

"Chwalcie Pana (...)
drzewa rodzące owoc i wszystkie cedry,
dzikie zwierzęta i bydło wszelakie,
to, co się roi na ziemi, i ptactwo skrzydlate"        /Ps 148, 7a. 9b-10/


Zbiórka 13.04.2018r.  - Zdobywanie sprawności: młodszy druh/druhna i mała stopa

" Ty natomiast poszedłeś śladem mojej nauki, sposobu życia, zamierzeń, wiary, cierpliwości, miłości, wytrwałości"  2 Tm 3,10Zbiórka 25.03.2018r.

"To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem" /J 15, 12/

   Zbiórka 09.03.2018r. 

"Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." /J 3, 16/

Zbiórka 25. 02. 2018r.

- bieg patrolowy z wykorzystaniem znaków patrolowych
- przypomnienie Słowa Bożego z siedmiu poprzednich zbiórek

Zbiórka 09. 02. 2018r.
Dary Ducha Świętego - DAR POBOŻNOŚCI

"Błogosławieni, których droga nieskalana,
którzy postępują według Prawa Jahwe.
Błogosławieni, którzy zachowują Jego upomnienia,
całym sercem Go szukają,
którzy nie czynią nieprawości,
lecz kroczą Jego drogami." Ps 119, 1-3

Zbiórka 28. 01. 2018r. 

"Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie" /Jk 2, 17/

Zbiórka 12. 01. 2018r.


"Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie." Jk 2,17


Sprawność wnuk / wnuczka zdobyć chcemy, więc dla dziadków i babć, oraz Seniorów we Wspólnocie laurki wykonujemy.


Zbiórka 22. 12. 2017r. 

"Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże - wśród wszelakiej modlitwy i błagania."                Ef 6,17-18a
Zbiórka 10. 12. 2017r. 

- EUCHARYSTIA
- APEL i OTWARCIE PRÓBY SKAUTA
- kiermasz kartek świątecznych
 Zbiórka 26. 11. 2017r. 

"..radosnego dawcę miłuje Bóg" 2 Kor 9, 7b

 


Radością z innymi dzielić się chcemy, więc kartki na Święta Bożego Narodzenia przygotowujemy.

Na kiermasz nasz zapraszamy, bo wiele pięknych karteczek mamy.

Zbiórka 10. 11. 2017r. 

"W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego."  Ef 6,16


 "Hura! Hurra! Mamy mundury!"


Zbiórka 22. 10. 2017r.

 "Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!"  Mt 7,12Zbiórka 13. 10. 2017r.

"Jeśliby więc ktoś oczyścił siebie samego z tego wszystkiego, będzie naczyniem zaszczytnym, poświęconym, pożytecznym dla właściciela, przygotowanym do każdego dobrego czynu." 2 Tm 2,21
  


Zbiórka 24. 09. 2017r.

"Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi!" 1 Tes 5,6Zbiórka 08. 09. 2017r.

"«Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką»" Mk 3,34-35

Komentarze