SZYBKICH SOKOŁÓW


Zbiórka 08.06.2018r. 
"Wszystko ma swój czas,
i jest wyznaczona godzina
na wszystkie sprawy pod niebem." /Koh 3, 1/

Zbiórka 27.05.2018r. - OBDAROWANI

"Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch (..)
sprawca wszystkiego we wszystkich" /1 Kor 12, 4. 6b/


Zbiórka 11.05.2018r.

" To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem."/J 15,12/


Zbiórka 22.04.2018r. - DAR MĄDROŚCI:


"Cała mądrość od Boga pochodzi,
jest z Nim na wieki. (...)
To Pan ją stworzył,
przejrzał, policzył
i wylał na wszystkie swe dzieła,
na wszystkie stworzenia według swego daru,
a tych, co Go miłują, hojnie nią wyposażył." /Syr 1,1.9-10/Zbiórka 13.04.2018r.  - Zdobywanie sprawności: znawca mapy


Na tej zbiórce nie lada zadanie mieliśmy,
naszą druhnę przyboczną ,
za pomocą mapy i wskazówek
odnaleźć musieliśmy.                                                        

Przygody po drodze mieliśmy,
zadania rozwiązywaliśmy,
druhnę znaleźliśmy
i niespodziankę mieliśmy.Poselstwa wysłuchaliśmy,
wśród innych gości restauracji
świadectwo dawaliśmy,
gdy razem się modliliśmy.

Pyszną pizzę zjedliśmy
i tak kolejną już sprawność
ZDOBYLIŚMY :D
"Daj mi poznać drogi Twoje, Panie,
i naucz mnie Twoich ścieżek!
Prowadź mnie według Twej prawdy i pouczaj,
bo Ty jesteś Bóg, mój Zbawca,
i w Tobie mam zawsze nadzieję." /Ps 25, 4-5/Zbiórka 25.03.2018r. - 

"To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem." /J 15, 12/
Zbiórka dodatkowa 24.03.2018r. - WIELBIMY JEZUSA NASZEGO KRÓLA"ogromny tłum słał swe płaszcze na drodze, inni obcinali gałązki z drzew i ścielili na drodze.  A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno:
Hosanna Synowi Dawida!
   Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie!
Hosanna na wysokościach! " /Mt 21, 8-9/

Przygotowanie palm na Niedzielę Palmową 


Zbiórka 09.03.2018r. - DAR BOJAŹNI BOŻEJ  

                                                                                   "Bojaźń Pańska to chwała i chluba,
Bojaźń Pańska zadowala serca,
daje wesele, radość i  długie życie.: /Syr 1, 11-12/

 Dla Odkrywców podchody przygotowaliśmy
i razem z nimi dekoracje wielkanocne robiliśmy.

Zbiórka 25.02.2018r. - DAR UMIEJĘTNOŚCI


"Oby mi Bóg dał słowo odpowiednie do myśli
i myślenie godne tego, co mi dano,
On jest bowiem i przewodnikiem Mądrości,
i tym, który mędrcom nadaje kierunek.
W ręku Jego i my, i nasze słowa,
roztropność wszelka i umiejętność działania." /Mdr 7, 15-16/

Nad sprawnością PRZYJACIEL KSIĄŻKI pracujemy,
kolorowe zakładki do książek wykonujemy.

Zbiórka 09.02.2018r. - DAR POBOŻNOŚCI

"Błogosławieni, których droga nieskalana,
którzy postępują według Prawa Jahwe.
Błogosławieni, którzy zachowują Jego upomnienia,
całym sercem Go szukają,
którzy nie czynią nieprawości,
lecz kroczą Jego drogami." /Ps 119, 1-3/

Zbiórka 28.01.2018r. - BABCIA I DZIADEK

"Przed siwizną wstaniesz, będziesz szanował oblicze starca, w ten sposób okażesz bojaźń Bożą. Ja jestem Pan!" /Kpł 19,32/
Zbiórka 12.01.2018r. - DAR RADY

"Teraz posłuchaj rady, jaką ci daję, a Bóg niechaj będzie z tobą: Sam bądź przedstawicielem swego ludu przed Bogiem i przedstawiaj Bogu jego sprawy. Pouczaj lud dokładnie o przepisach i prawach, i pouczaj go o drodze, jaką winien chodzić, i o uczynkach, jakie winien spełniać. Mojżesz usłuchał rady swego teścia i uczynił wszystko, co mu powiedział." /Wj 18,19-20.24/Zbiórka 22.12. 2017r. - OGIEŃ

"Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął" /Łk 12,49/

Jak układać stos ogniskowy się uczymy, jak zrobi się cieplej na dworze poćwiczymy.
Element sprawności: strażnik ognia. Zbiórka 10.12.2017r. - CHCEMY SIĘ ROZWIJAĆ - ZDOBYWAĆ NOWE UMIEJĘTNOŚCI

- EUCHARYSTIA
- APEL - otwarcie Próby Skauta
- KIERMASZ KARTEK ŚWIĄTECZNYCH


Zbiórka 26.11.2017r. - RADOŚĆ Z OBDAROWYWANIA INNYCH

"radosnego dawcę miłuje Bóg" /2 Kor 9,7b/Zbiórka 10.11.2017r. - DARY DUCHA ŚWIĘTEGO

 "Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla [wspólnego] dobra." /1 Kor 12,4-7/


Zbiórka 22.10.2017r. - DĄŻENIE DO DOSKONAŁOŚCI

Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski." /Mt 5,48/

Zbiórka 13.10.2017r. - CZYSTOŚĆ

" Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego!" /Ps 51,4/

Papier czerpać się uczyliśmy.. i świetnie się przy tym bawiliśmy.


Biwak 30.09.2017r. - ZAWODY

"W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego." /2 Tm 4,7-8/
Stos ogniskowy układaliśmy,
ognia pilnowaliśmy
i pierwszy element sprawności: strażnik ognia  - zdobyliśmy.


Zbiórka  24.09.2017r. - ZASTĘPOWY TO TEN, KTÓRY SŁUŻY INNYM 

 "On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: «Jeśli kto chce być pierwszym,  niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich!»" /Mk 9,35/

Zbiórka 08.09.2017r. -  ZŁOTA ZASADA EWANGELII

"Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili i wy im czyńcie" /Mt 7,12/

Komentarze