O nas


 
W 2014 roku na ENC ze Wspólnotą "Dom Boży" się spotkaliśmy
i pierwszy raz, na Górze Świętej Anny, o SKAUTACH KRÓLA usłyszeliśmy.
Potem w Nowej Rudzie, na Kursie Podstawowym, swą wiedzę poszerzyliśmy,
i naszej Wspólnocie o tym dziele opowiedzieliśmy.


A, że we Wspólnocie Lew Judy
metody formacji dzieci poszukiwaliśmy
więc na Trening Instruktorów się do Kokotka
w czerwcu 2016 roku wybraliśmy.
Tam świetnie się bawiliśmy
i posługę w Skautach Króla jeszcze lepiej poznaliśmy.


Do bycia instruktorami się zaprawialiśmy
pod okiem czujnej Kadry tajniki skautingu opanowaliśmy.


Jak prowadzić zbiórkę, napisać poselstwo się dowiedzieliśmy
i miarę międzyczasu obliczaliśmy ;-)

W tym czasie przygody,
bycia z drugim i z Bogiem
odkryliśmy, że..
..SKAUCI KRÓLA - jako Diakonia Dziecięca dla Wspólnoty
tym, czego szukaliśmy jest!

Komentarze