"GLORIA IN EXCELSIS DEO"

"Dziś w stajence Mały Jezus się narodził.. 
 Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś,
 niech kolęduje z nami cała ziemia..."

Niech Jezus przychodzi do naszych serc, rodzin i obdarza je Miłością, Pokojem, Radością. Niech rozpala naszą Wiarę i Nadzieję, abyśmy mogli śpiewać najpiękniejszą kolędę, służąc Mu - Małemu Królowi z radością. 

 CZUWAJ!
dh Tadeusz i Instruktorzy SK Lew Judy 

Komentarze