ŚWIĘTOWANIE ZE SZCZEPEM NR 7


Trzeciego czerwca się zebraliśmy

i "Zacheusza" odwiedziliśmy.

W ich zakończeniu próby i otwarciu szczepu uczestniczyliśmy,
razem się modliliśmy, Boga uwielbialiśmy,
na ręce komendant Moniki gratulacje złożyliśmy.


Komentarze