ŚWIĘTOWANIE ZA SZCZEPEM NR 10 - NYSA


30 czerwca w Nysie gościliśmy,
w zakończeniu próby
i otwarciu Szczepu nr 10 uczestniczyliśmy.

Razem się modliliśmy i za ten Szczep Bogu dziękowaliśmy.

Komentarze