ZBIÓRKA LATAJĄCYCH LATAREK i gości - 04.02.2023


Dziś zbiórka wyjątkowa... kinowa :)

Latające Latarki na "Pimi z krainy Tygrysów" szły

i innych skautów ze sobą zaprosiły.

                                                            Pięknie w Magnolii ewangelizowały

                                                            gdy się modliły i hymn śpiewały.

Poselstwo o Przykazaniach Bożych usłyszały,

a potem rekwizyty spałaszowały :D

Na zakończenie, w podsumowaniu

wnioski wyciągnęliśmy o przyjaźni pielęgnowaniu.

I w sposób oczywisty ta zasada

ważna jest bez wyjątku dla każdego, 

nie ważne jak wygląda, jak wierzy i jakim językiem gada.

Komentarze